Европске пешачке путев чини мрежа 12 дугих путева који прелазе преко европског континента са севера, од врха Скандинавије и Шкотске до Италије и Грчке, до Кипра на југу, и о д Пиринејског полуострва до источних граница Европе, Балкана и Црног мора. Организацију мрежа путева осмишљава и води Европска пешачка асоцијација (ЕРА) са својим чланицама међу којима је и Планинарски савез Србије, који води бригу о трасирању ових путева кроз нашу земљу.

Основне идеје и циљеви Европске пешачке асоцијације садржани су у следећем:

  • Планинарење, обележавање и одржавање 12 пешачких путева кроз европске земље,
  • Разумевање и заштита природе засновани на одрживом развоју,
  • Упознавање са културом и историјом европских народа и заштита њиховог наслеђа,
  • Очување путева слободног приступа у природи са поштовањем принципа заштите животне средине,
  • Прекогранична сарадња и организација паневропских манифестиција различитог карактера и садржаја посвећеног свим вредностима природног и створеног наслеђа Европе.

Кроз Србију од севера према југу, југоистоку и југозападу пролазе два европска пута Е4 (1500км) и Е7(2000км) дуж којих се сусрећу и откривају разноврсне вредности и наслеђе природе, историје и културе у североисточним (Е4) и југозападним (Е7) деловима наше земље.

Пешачки путеви кроз Србију Е4 и Е7 претстављају нову врсту туристичке, рекреативне спортске и образовне инфраструктуре, и такође се придружују постојећем пројекту мреже такозваних „Путева културе Србије“,.

Обележеним пешачким путевима долазе људи који желе да се упознају са свим вредностима и наслеђима наше земље, као например, са путевима романског наслеђа Европе (Transromanica) путевима историје тврђава на Дунаву као и другим разноврсним духовним, културно-историјским, естетским и предеоним наслеђем.