Да ли је пешачење спорт? ….. Савет Европе је за спорт усвојио следећу дефиницију, коју је прихватила Европска унија:

„Спорт су сви облици физичке активностикоји, кроз повремено или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшање физичке способности и менталног здравља, формирајући социјалне односе или доносећи резултате при такмичењима на свим нивоима.“